رویه ارسال سفارش

تهران

*هزینه ارسال 

2.پست ویژه:سفارشات تهران 24 تا 48 ساعت بعد از ثبت سفارش به اداره پست تحویل داده می شود.

*هزینه ارسال پست ویژه:هزینه ارسال بر اساس وزن کالا متفاوت است و در زمان ثبت سفارش نمایش داده می شود.

3.پست پیشتاز:سفارشات تهران 24 تا 48 ساعت بعد از ثبت سفارش به اداره پست تحویل داده می شود.

* هزینه ارسال پست پیشتاز:هزینه ارسال بر اساس وزن کالا متفاوت است و در زمان ثبت سفارش نمایش داده می شود.

دریافت حضوری تهران

 - نمایندگی : تهران مهرآباد جنوبی 45 متری زرند خیابان اسماعیلی نبش کوچه محسنی راد پلاک 8 (دریافت کالا با هماهنگی )

- دفتر پردازش: تهران مهرآباد جنوبی45متری زرند کوی فردوس خیابان بیگلو کوچه زلفعلی رسولی پلاک 20 طبقه 2 واحد 3 (دریافت کالا با هماهنگی )

شهرستان

1.پست پیشتاز: سفارشات تهران 24 تا 48 ساعت بعد از ثبت سفارش به اداره پست تحویل داده می شود.

*هزینه ارسال پست پیشتاز:هزینه ارسال بر اساس وزن کالا متفاوت است و در زمان ثبت سفارش نمایش داده می شود.

بازخوردها